CORONA-VIRUS


Het Corona-virus houdt op dit moment ons land in een stevige greep! Alle (sport)activiteiten met groepen personen wordt sterk afgeraden, er zijn protocollen opgesteld voor hoesten, handen wassen et cetera en er zijn symptomen die duiden op een infectie met het Corona-virus.

Suylen Sport Performance zal ook zijn activiteiten beperken, dat wil zeggen dat er niet wordt deelgenomen aan (sport)activiteiten met groepen personen of activiteiten waarbij contact gemaakt wordt. Echter steeds vaker wordt de vraag gesteld of je überhaupt wel gesport mag worden. Het antwoord is JA!!!! Houd er rekening mee dat je niet al te intensief sport, niet in grote groepen sport, je lichaam goed verzorgt vóór, tijdens en na het sporten, gezond eet en drinkt, je handen regelmatig wast en attent bent op eventuele symptomen die kunnen wijzen op infectie met het Corona-virus.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus


Featured Posts
Recent Posts