PRIVACYREGLEMENT VAN KRACHT

Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe europese wet van kracht gegaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan hoe Suylen Sport Performance omgaat met privacy-gevoelige informatie. Via de button 'Privacyreglement' op de website-homepage krijgt u meer informatie hierover.


Featured Posts
Recent Posts